Dinar OSB İmar Bilgileri

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 9.00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 55.00
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 0.00
OSB’nin Büyüklüğü (m²) 380,488.00
Toplam Sanayi Alanı (m²) 153,950.00
Toplam Sanayi Alanı (%) 40.00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 0.00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 2,726.00
Toplam Terke Konu Alan (%) 3,863.00