OSB YÖNETİM TOPLANTISI

Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesince 3 ayda bir yapılan Müteşebbis heyet olağan Temmuz ayı toplantısını Müteşebbis heyet başkan Vekili Ahmet Hakan UYAN’ın Başkanlığında Belediye Toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saffet ACAR OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hakan UYAN, OSB Yönetim Kurulu üyesi Rafet ŞİMŞEK, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yakup GÜÇLÜ, OSB Müteşebbis heyet Üyeleri Nejdet ÖZCAN, Nedim SOYALTIN, Mehmet KARATAŞ, İsmail KESKİNOĞLU, OSB Memuru Mehmet Paşa ORHAN ve OSB Mali Müşaviri Ahmet Nuri ATALAY katıldı.

Toplantı da OSB Denetleme Kurulu Raporu ve Yönetim Kurulu faaliyet Raporu görüşüldü. Denetleme kurulu üyeleri Nejdet ÖZCAN ve Seydi GÜÇLÜ’nün gelir ve giderleri inceleyerek hazırlamış olduğu 30.06.2015 tarihli denetleme raporu ve 20.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu faaliyet raporu Müteşebbis heyetçe onaylanmıştır. Afyonkarahisar Dinar OSB Bölge Müdürlüğü için yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde yeni Afyonkarahisar Dinar OSB Bölge Müdürü olarak İbrahim ER atanmıştır. Yeni görevine 05. Ağustos 2015 tarihinde başlayacaktır. Müteşebbis heyetin görev süresi 28.08.2015 tarihinde dolacağından osb kurucu ortakları olan il özel idare müdürlüğü dinar belediye başkanlığı ve Dinar ticaret ve sanayi odası başkanlığından 5 asil 5 yedek üyelerin istenmesine gelen isimler ile yeniden yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimin yapılması için kararlar alınmıştır. OSB miz ve diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunarak toplantı sona ermiştir. Denilmektedir.

OSB YÖNETİM TOPLANTISI