Temmuz Müteşebbis ve Yönetim Kurulu Toplantısı

Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi 2016 yılı  Temmuz ayı yönetim kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantısı Dinar Kaymakamı Sayın Mustafa Şahin başkanlığında Kaymakamlık makamındagerçekleşti. Toplantıya Dinar Kaymakamı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa ŞAHİN, Dinar Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saffet ACAR OSB Yönetim Kurulu Üyesi AhmetHakan UYAN, OSB Yönetim Kurulu üyesi Nedim SOYALTIN, OSB Bölge Müdürü İbrahim ER, ve OSB Mali Müşaviri Ahmet Nuri ATALAY katıldı. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır.
  • OSB’de oluşan Evsel Nitelikli atıksuları Su kirliliği kontrol yönetmeliğinin “Evsel Nitelikli atıksuları için deşarj standartları” başlıklı 32. Maddesine istinaden vidanjör vasıtası ile Dinar Belediyesi atıksu arıtma tesislerine bertaraf edebilmek için Dinar Belediyesi ile OSB’miz arasında protokol yapılarak bu usul ve esaslara uyularak hareket edilmesine
  • Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği OSB Bölge Müdürü İbrahim ER’in İş Sağlığı ve Güvenliği E-sertifika programınakatılmasına, 14.08.2016 tarihinde yapılacak olan sınava katılım bedeli ve sınav yerine gidiş geliş ücretinin OSB hesabından karşılanmasına ve 14.08.2016 tarihinde sınav yerinegörevlendirilmesine,
  • Sağlık koruma bandına ağaçlandırma yapılmasına esas toprak analiz raporları ile bölgesel kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda dikilecek ağaç türünün belirlenmesi vearazinin hazırlanması
  • Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetim Kurulu Raporu onaylanması ,
OSB hakkında genel değerlendirme yapılarak toplantı sona erdi.

Temmuz Müteşebbis ve Yönetim Kurulu Toplantısı