Dinar OSB İmar Bilgileri

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı9.00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%)55.00
Sanayi Parsellerinde KAKS (%)0.00
OSB’nin Büyüklüğü (m²)380,488.00
Toplam Sanayi Alanı (m²)153,950.00
Toplam Sanayi Alanı (%)40.00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%)0.00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%)2,726.00
Toplam Terke Konu Alan (%)3,863.00