Yapı Kullanma İzin Belgesi Başvuru Dilekçesi

Konu : Yapı Kullanma İzin Belgesi

            Bölgeniz sınırları içerisinde, tarafıma tahsis edilmiş olan ….. ada ……. nolu parselde ………………  Tarihinde inşaatını bitirmiş olduğumuz sanayi tesisine ait gerekli evrak ve dosyalar hazırlanıp ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Dosya ve belgelerimiz incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasını ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” nin tarafımıza verilmesini saygılarımla bilgilerinize arz ederim

Başvuru Dilekçesini İndirmek İçin Tıklayınız: Yapı Kullanma İzin Belgesi